Home Programma Programma 2019

Clubavond 5 november 2019

Toneelfilm / Kettingfilm / Vakantiefilm

Clubavond: 5 november 2019
Verslag: Wally Kastelijns / Paul van Erve
Aanwezig: 11 leden, 2 bezoekers

    Jan van der Steen is opent als avondvoorzitter de bijeenkomst met iedereen welkom te heten, in het bijzonder Frans Dingemans, heel actief oud lid van LAS79, die overweegt om opnieuw lid te worden en voor vanavond een filmpje meegebracht heeft. Verder maakt hij melding van de afwezigheid van Noud en het later komen van Jeroen (Uiteindelijk niet meer geweest).

Film voor toneel

    Tijdens zijn openingswoordje komt Els van Heijst binnen. Jan introduceert haar als een speelster die vroeger in verschillende LAS-films gespeeld heeft en nu als regisseur van verschillende toneelverenigingen werkzaam is. Zij heeft nu aan de club gevraagd om enkele introductiefilmpjes te maken in het kader van een toneelstuk dat zij momenteel aan het regisseren is. Vervolgens geeft hij haar direct het woord om het een en ander toe te lichten.

      Els vertelt eerst iets over haar achtergrond en daarna geeft ze een toelichting op haar verzoek om te helpen. Het betreft een toneelspel in de sfeer van "DNA Onbekend" waarbij 4 personen middels een filmpje geïntroduceerd moeten worden. De filmpjes moeten vooraf op verschillende locaties opgenomen worden en mogen niet langer duren dan 2 à 3 minuten. Zij worden later gebruikt in een theater-diner-productie, waarbij zo'n 80 toeschouwers aanwezig zullen zijn.

Mogelijk heeft ze tijdens de voorstelling nog enkele mensen met een camera nodig om als cameraman te figureren, omdat het hele spel zich in "een studio" plaatsvindt. De voorstelling vindt plaats in maart. 25 Januari 2020 is al vastgelegd om opnamen te maken. Er zal vooraf nog overleg moeten zijn, lokaties bezocht en een of meer andere opnamedag(en) gepland.

Aan LAS79 wordt gevraagd om de filmpjes op te nemen en te monteren. Hierbij zal er sprake zijn van een samenspel tussen Els als regisseur van het toneelstuk en een regisseur van LAS voor het maken van de filmpjes. Jan van der Steen geeft aan dat hij die rol van filmregisseur en contactpersoon tussen Els en LAS'79 wel op zich wil nemen. Verder merkt hij op dat het voor de LAS-leden een mooie gelegenheid is om weer eens iets anders te maken dan vakantiefilmpjes.

Nadat Els vertrokken is geeft een groot aantal leden aan dat zij bereid zijn om te filmen of mee te helpen.

Kettingfilm maken

Kettingschakels     Daarna introduceert Jan "de kettingfilm". Hij heeft hiervoor een powerpoint-presentatie gemaakt aan de hand waarvan hij uitlegt wat een kettingfilm inhoudt en aan welke afspraken de deelnemers zich te houden hebben.

Samengevat komt het in het kort neer op een tiental aandachtspunten:
De kettingfilm wordt gemaakt als een feuilleton. Vooraf worden de volgende afspraken gemaakt.

1. We vormen enkele groepen filmers. (afhankelijk van het aantal mensen dat mee doet, drie of vier personen per groep)
2. Iedere groep neemt een gedeelte van het feuilleton van haar rekening.
3. Iedere groep krijgt 8 weken de tijd om het gedeelte van het feuilleton dat zij maken af te hebben.
4. Elk deel moet een zogenaamd “open einde” hebben waarmee de volgende groep weer verder kan. Maar het moet wel een afgerond verhaaltje zijn. De laatste groep maakt het verhaaltje af zonder open eind.
5. Het deel per groep mag en moet ongeveer 3 tot 4 minuten duren.
6. Groep 1 maakt een werktitel voor de gehele film. Dat mag aan het begin, het eind of ergens in haar deel van de film.
7. Er mag natuurlijk muziek worden gebruikt, maar zodanig dat het niet in de weg zit wanneer de volgende groep aansluit. Het voorstel is om het stukje met- en zonder achtergrond muziek aan te leveren.
8. Elke groep maakt haar eigen montage, bij voorkeur op DV formaat, in AVI of H.264 (mp4) en levert dat in bij de groep die de eindmontage maakt. De groep bewaart de ruwe beelden, zodat eventueel later een her-montage van het geheel kan plaatsvinden.
9. Elke groep zet haar montage op een door de club geleverde stick. Deze stick moet doorgegeven worden aan de volgende groep die dan weer het vervolg van de kettingfilm maakt.
10. Bij de eindmontage worden ook de eerdere delen opnieuw gemonteerd. Deze her-montage dient ervan te leren en wordt in de club besproken. De laatste groep mag eventueel de titel van de film nog wijzigen.

Daarna vertoont hij ter verduidelijking nog twee voorbeeldfilm uit "de oude doos van LAS'79", te weten: de films "Kameleon" en "het Langstraat Mysterie".

Wanneer hij na afloop vraagt of er belangstelling is om in groepjes van drie of vier personen deel te nemen aan dit clubproject dan is iedereen enthousiast en worden in de pauze vrij snel de hoofden bij elkaar gestoken om clubjes te vormen.

Notulant, Wally Kastelijns

Paul van Erve, die na de pauze het maken van de notulen overneemt, legt de groepjes vast:
- groep 1. Barbara de Groot, Frans Sluijs, Wally Kastelijns
- groep 2. Cees Leijnse, Noud Laurijsen, Paul van Erve, Frans Dingemans
- groep 3. Frans Hellings, Cees van der Ham, Jeroen Klijssen, Paul van Erve
- groep 4. Adri Eijkemans, Mari van der Velden, Roland van Riel, Jan van der Steen
Afgesproken werd dat Jan van der Steen in de laatste groep plaats neemt omdat hij ook de eindmontage zal verzorgen. Indien nodig kunnen we hem ook inschakelen in een ander groep.

Slechte/Goede vertoning

Frans Dingemans heeft de productiefilm "Paprikakwekerij De Hoon" meegebracht op stick. Het beschrijft hoe een paprika groeit met uitgebreide nauwkeurige voorbereidingen van de kas en veel handwerk gedurende het proces tot en met het plukken, uitsorteren en vervoeren. Dit bedrijf zit in Oosteind en de film was van 2008.
WEER zijn er problemen met het vertonen van de film vanaf de laptop via (de lange) HDMI kabel en verbindingskastje waarbij het beeld via de beamer regelmatig zwart wordt (niet doorkomt) terwijl het op de PC wel toont.

Strand2017-09-06 11.46.35We besluiten de laptop vóór in de zaal te zetten en de HDMI kabel rechtstreeks op de beamer te koppelen. Het geluid neemt nu wel een langere weg terug via het mengpaneel, wat voor problemen met synchroniteit kan zorgen. In deze film is dat niet van belang. Wij zullen ook testen of het geluid afspelen via de beamer (zonder versterker en boxen) voldoende is.
De tweede film van Frans "Terschelling" wordt nu goed en zonder haperingen afgespeeld. De vakantiefilm is eigenlijk een fotoreportage met foto's van het strand, de zee en ander standleven ondersteund door een toepasseliljk lied.
Een aanbeveling is bij gelijkende opvolgende beelden een korte overvloeier te gebruiken om 'springers' te voorkomen. Frans heeft wel oog voor mooie, heldere, kleurige beelden door gebuik te maken van aftwijkene camerastandpunten en doorkijkjes. We genoten ervan.

Tijd om de apparatuur af te laten koelen en op te ruimen. Tot bij de ALV begin december.