Home Organisatie Privacybeleid en -reglement

Privacybeleid en -reglement

PrivacyBeleid en -Reglement Videofilmclub LAS'79

Videofilmclub LAS'79 (ook te noemen LAS'79) hecht veel waarde aan de bescherming van de Persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties.
LAS'79 houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemen Verordeing Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In het aangehangen Privacybeleid staat beschreven welke principes LAS'79 hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van Persoonsgegevens en Gegevensbestanden.

Privacybeleid Videofilmclub LAS'79
versie 20180417

 

Het aangehangen privacyreglement is een verdieping van het privacybeleid, dat is vastgesteld door het bestuur van LAS’79 en beschrijft hoe LAS’79 omgaat met de privacy van Betrokkenen.

Dit Privacyreglement is van toepassing op alle Verwerkingen van Persoonsgegevens binnen LAS’79.

Privacyreglement Videofilmclub LAS'79
versie 20180417