Home Organisatie Commissies

Taakomschrijving Penningmeester

Taakomschrijving Penningmeester

De penningmeester neemt als bestuurslid deel aan alle vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de financiële inkomsten en uitgaven van de club.

Hij/zij stelt periodiek een begroting op en legt de financiële gang van zaken vast in een inzichtelijke/overzichtelijke administratie.

Hij/zij legt periodiek verantwoording af over de beheerde financiële middelen aan het bestuur, de kascommissie en de Algemene Ledenvergadering.

Hij/zij stelt calculaties op over: de hoogte van de contributie, afschrijvingstermijnen van apparatuur en middelen of de huur van het clublokaal e.d. en legt deze voor aan de bestuursvergadering.

Hij/zij incasseert de contributie.

Hij/zij betaalt declaraties en overige verplichtingen zoals: huur, verzekering, facturen leveranciers e.d.

Hij/zij stelt contracten op bij eventueel verhuur van zaken en bij uitvoering van clubactiviteiten voor derden.

Hij/zij regelt de betaling van consumpties op de clubavonden.

Hij/zij verzorgt de vergoeding (attentie) voor gastsprekers e.d. op de clubavonden.

Hij/zij verzorgt de attenties bij wel en wee van de leden.

Hij/zij onderhoudt de contacten met de Gildenbond, bijvoorbeeld betreffende de reservering van de zaal.

 

Bijgewerkt 21-12-2017