Home Programma Programma 2016

Clubavond 22 november 2016

Gedichten en Lokatiefilms

Clubavond          : 22 november 2016
Verslag               : Jan van der Steen
Aanwezig           : 13 leden
Afgemeld            : Alleen Frans Hellings ontbrak wegens lichamelijk ongemak
Avondvoorzitter : Jan van der Steen

Vanavond bekijken en bespreken we de films n.a.v. de door Jetty gelezen gedichten, de films van het Boerenbondmuseum en wat verder ter tafel komt met o.a. vakantiefilms van Wally. 

 


Mededelingen en stand van zaken groepsprojecten :

 

  • Omstreeks 20.00 uur opende Jan de avond. Hij heette de aanwezigen van harte welkom. Hij zegt vooral blij te zijn dat Barbara ook weer terug is. Later kwam ook Noud nog zodat slechts 1 lid ontbrak.
  • Op woensdag 7 december is een vergadering belegd voor clubcoaches. René Roeken is ernstig ziek en wordt als overall coach vervangen door Franka Stas uit Hilversum. Jan zal naar die vergadering gaan en vraagt naar de stand van zaken van de projecten.
  • Paul zegt dat de deelnemers aan het project over de Zuidelijke verdedigingslinie enkele keren bijeen zijn geweest. Ze zijn op pad gegaan om gegevens te verzamelen en hebben veel nieuw materiaal meegebracht dat nog moet worden doorgenomen en daaruit de onderwerpen om te verfilmen geselecteerd. Jammer dat Fons Snels is afgehaakt.
  • Mari zegt dat het project over het Gilde ook op de rails staat. Er is geprobeerd met meerdere camera’s de vicevoorzitter van het gilde op te nemen. De man bleek nogal camera-angst te hebben en werd bovendien nogal afgeleid door jeugd die steeds van school ging sporten en daardoor de opnamen stoorde.
  • Paul meldde dat er van het secretariaat geen bijzonderheden waren.

 


De avondvoorzitter nam het woord weer en startte het inhoudelijke deel van de avond.

De 1e film “Zomaar een vriend” die vertoond werd was van Paul, Barbara en Frans Sluijs en had als onderwerp het gedicht “Zomaar” voorgelezen door Jetty Broeren. We zien een wandelaar die een hond, achtergelaten aan een boom gebonden, bevrijdt. De hond volgt de man als een nieuwe vriend. Duur film 1:10 min.

De 2e film "Het Echtpaar" was van Jan van der Steen over het gedicht met dezelfde naam. We zien Jetty voor een houtvuur haar gedicht voorlezen, met mooie Candelight muziek op de achtergrond. Duur film 2:20 min. Jammer dat het afspelen via onze2016-52Bbmuseum installatie de lipsynchronisatie verstoort. We zullen hiervoor een oplossing moeten vinden.

De 3e film van Cees Leijnse was een kijkje in het boerenbondsmuseum. De afwisseling van foto’s, film en stils gaf een goed beeld van het museum wat door LAS-leden bezocht werd op een 'lokatie filmdag'. Duur film 7:20 min.  

De 4e film "Ondeugend uitstapje" is van Wally. De film is gemaakt in het kader van het 25 jarig bestaan van de kookclub DOB waarvan Wally deel uit maakt. Op verzoek van zijn kookmaatjes heeft Wally, als deelnemer de activiteiten, film en foto’s gemaakt van hun dagje uit in Rotte2016_vrede_van_heusdenrdam. Hij heeft deze beelden later aan elkaar gemonteerd. Duur 20 min.

Na de pauze zien we nog een film van Wally. De film heeft als titel “Vrede in Heusden”. Deze film gaat over de activiteiten rond de herdenking van de oorlog tussen de steden Den Bosch en Heusden, over het gebruik van de Maas. Uit documenten uit het streekarchief blijkt dat er nooit vrede is gesloten na deze oorlog. Een vriend van Wally heeft zich enkele jaren ingezet voor de voorbereiding van een groot middeleeuws evenement in Heusden, waarbij burgemeester Rombouts van Den Bosch en Hamming van de gemeente Heusden zich alsnog verbroederden. Duur 52 min.

Al met al weer een mooie clubavond. Jan bedankt iedereen voor de inzet vooral Paul voor de voorbereiding van de avond..