Home Programma Programma 2016

Clubavond 27 september 2016

Status Filmproject 2016-2017

Verslag: Paul van Erve
Clubavond: 27 september 2017

Afwezig: Wally Kastelijns, Frans Sluijs, Frans Hellings

Nieuw lid Fons stelt zich voor. Hij woont in Hank en heeft voor de lokale omroep gefilmd. We vernemen dat hij aan electronica gewerkt heeft en software ontwikkelaar was. Daarom wordt hem meteen gevraagd de geluidsapparatuur (o.a. dasspelmicrofoon) te beoordelen.

Samenvatting.

Vanavond is het de bedoeling dat de filmgroepen de status van hun projectfilm doorgeven. Paul van Erve heeft als voorbereiding een presentatie gemaakt met een samenvatting van de vorige avond. Deze stond helaas niet op de meegebrachte laptop. Vandaar dat Jan van der Steen samenvat wat we via René Roeken begrepen hebben wat de bedoeling is van het Projectmatig filmen.

Onder begeleiding van een clubcoach gaan we in groepjes samen een informatieve film maken over het thema "Brabants erfgoed". We werken open, dat wil zeggen dat alle clubleden op statusavonden te horen krijgen hoever de teams gevorderd zijn; tegen welke problemen ze aanlopen. Iedereen kan dan reageren, adviseren, bijsturen. Eventueel komen er onderwerpen die verder uitgediept moeten worden en waar we een aparte avond voor kunnen inrichten. Zo is het project ook een leerproces voor allen.
Iedereen is zo betrokken en bezig met film. Degenen die niet in een team zijn ingedeeld, zijn op tijdelijke basis nog inzetbaar. Zelfs van leden uit een ander team kan hun specialistische hulp gevraagd worden.
De tijdsplanning wordt nog eens herhaald; november 2017 premiére in de club; december presentatie van alle films tijdens een NB'80 festival (wel een feest maar geen wedstrijd).

Dan pakt Paul de draad weer op. Als voorbeeld van zo'n projectfilm bij ERSA draaien we de film "Tijden veranderen" over een ijsboerderlij.

De indeling van de teams is aangepast omdat toch niet iedereen op dit moment ingedeeld wilde worden.
Team 1: Mari van der Velden, Cees Zandbergen, Roland van Riel, Cees Leijnse
Team 2: Barbara de Groot, Frans Sluijs, Fons Snels, Cees van der Ham, Paul van Erve

Filmideeën

We willen graag vernemen welke onderwerpen de teams kiezen voor hun film, vanuit welk gezichtspunt het belicht wordt en of ze een rolverdeling gemaakt hebben.

Paul heeft nog een presentatie over de ideeën van team 2. Eerste idee was "Het leven achter kloostermuren". Aangezien dit idee van Fons was vertelt deze over zijn contacten met de Abdij(en) in Oosterhout. Na enkele positieve gesprekken bleek dat de overkoepelende organisatie "Heilige Driehoek" zelf al (film)activiteiten rondom de kloosters organiseerden. LAS kon daar niet nog bij. Daarom viel deze mogelijkheid af.
Als tweede idee bracht Paul in  "Zuiderwaterlinie", de scheidslijn tussen protestante Noorden en katholieke Zuiden. Een historisch linie van vestingsteden en forten en ingenieus stelsel van dijken, sluizen en inundatievlaktes. Deze liep van Sluis to Nijmegen.
Invalshoek is: Meer mensen bekend maken met deze linie.
Bronnen zijn er veel. Opvallend is dat er veel over geschreven wordt sinds we deze keuze gemaakt hebben!
De rolverdeling vinden we dynamisch, afhankelijk van de fase waarin we zitten. Voorlopig Barbara (geluid), Frans (Camera, Licht), Fons (Productie, Camera), Cees (Camera), Paul (Regie, Montage)
Vanuit de leden werden we gewaarschuwd niet de hele linie proberen te verfilmen. Omdat als ondertitel al meegegeven was 'Dicht bij huis' wilden we ons al beperken van Breda tot 's-Hertogenbosch. Na meer informatie te hebben vergaard en contacten gemaakt beperken we de film over de linie van Den Hout tot Heusden.

Voor Team 1 vertel Mari dat zij al snel gekozen hadden voor Schuttersgilde. Ze hebben al gesproken met een enthousiast verteller met grote kennis van de gilden en een stapel boeken en foto's (ook digitaal) meegekregen om zich te oriënteren. Het concept gilde heeft veel meer inhoud dan je verwacht met hun rituelen, gildedagen, schilden en kostuum. De essentie: De gildenbroeder helpt de ander. Het team krijgt alle medewerking.
Een echte rolverdeling willen ze niet maken, maar Mari zal de Regie doen. Jan vd Steen wordt 'ingehuurd' als Interviewer.
De zaal ziet hier een Prachtig onderwep in. Vanuit de leden wordt voorgesteld de enthousiaste verteller zijn verhaal te laten doen en daar beelden aan op te hangen. Een ander advies hem ook een 'scenario' te laten maken na het aangeven van welke onderwerpen hij moet behandelen. Hij heeft blijkbaar al eerder presentaties gegeven en moet dus bekend zijn met het vastleggen van zijn kennis. Om het niet te uitgebreid te laten vertellen moet je hem waarschijnlijk beperken!

Om ons nogmaals te stimuleren draaien we extra voorbeelden van ERSA. "Wat gaan we morgen doen" over een zorgboerderij. De harde overgang in de film wordt niet door iedereen gewaardeerd. "Kenmerkenvan Hurks" over de architect.

Leden kunnen alsnog de presentatie "Project gerichte aanpak 2.pps" inzien via Dropbox map LAS79/Filmideeën/FilmProject2016.