Home Programma Programma 2016

Clubavond 11 oktober 2016

TITELS en TITELS

Clubavond 11 oktober 2016
Verslag van Paul van Erve en Jan van der Steen

Afwezig: Fons Snels, Cees Zandbergen, Emma Coolen, Frans Hellings

Mededelingen:
- Over 2 weken komt Mark Kapteijns zijn natuurfilms tonen en over zijn ervaringen vertellen. Grote opkomst is gewenst. Vandaar dat de secretaris van NB'80 gevraagd is dit door te geven aan andere clubs. Cees Leijnse vraagt nog na hoe Mark de films wil afspelen.
- 20 Oktober praten besturen van TAS, Kempenfilm en LAS'79 over een samenwerkingsvorm. Namens onze club gaan Jan van der Steen en Cees Leijnse er heen.
- Wally was bij de NB'80 vergadering, in een volle bezetting, met als belangrijkste onderwerp een gat in de begroting en bijgevolg een voorstel tot verhoging van de contributie met €8,00 per lid. Deze verhoging werd niet zonder meer aangenomen. Er werden voorstellen gedaan tot bezuiniging. Van de kernactiviteiten festivals (negatief resultaat) en cursussen (kostendekkend) wil de federatie niets laten vallen. Subsidies vervallen ook doordat NB'80 niet vernieuwend genoeg is. Na een stemming werd afgesproken uit te zoeken waar het verschil tussen inkomsten en uitgaven zit bij de festivals en de contributieverhoging te faseren in 2017 €5 en daarna €8.
Positief nieuws was dat ern nieuw club ui Budel bijkwam.
- Unica films worden bij VBE vertoond op 18 november. De BFM (Brabantse Filmmanifestatie) is in twee gedeelten: dinsdagavond 4 april EN donderdagavond 6 april 2017.

Paul van Erve presenteert TITELS MAKEN.

Via stilstaande titel met geschreven tekst, letterdoos, titelgenerator, fade-out/in op een stilstaande achtergrond ontwikkelde de titel zich to een bewegende, dynamische titel, computergeanimeerd, 3D.
De stijl moet passend zijn bij het filmgenre wat betreft lettertype, kleur, schaduwrand en grootte. Ook het tempo, de achtergrond en stijl, waarvan de Amerikaanse, Engelse en Nederlandse in hoofdletter gebruik verschillen.
Let bij de plaatsing (meestal centraal in beeld) op de achtergrond. Een titel niet in het begin maar na een intro trekt minder aandacht. Denk na of je een beweging (lopend, rollend, draaiend, schrijvend, inkomend in de titel wil.
We zien filmvoorbeelden van een tekening en van een animatie als titel en effectgeluid passend bij de sfeer. Daarna hoe de achtergrond van de titel overgaat in de kleuren en lijnen van de film ("Doodlopende weg" en "North by Northwest").

Bij de aftiteling loopt het verhaal soms nog door onder een 'roll-up'. Meestal wordt voor de aftiteling dezelfde stijl gebruikt als de begintitel. Afwijkend van de chique begintitel is de animatie als aftiteling in : "Nancy McPhee and the Big BanLogo1Rondg".

Tegenwoordig tonen de productiemaatschappijen hun logo als eerste. Metro Goldwyn Mayer met een brullende leeuw en Hollywoord Universal Studio me hun uitzoom naar een wereldbol omgeven door sterrenlucht.
LAS'79 heeft ook een paar keer geprobeerd films met een logo te starten waarvan we voorbeelden zien.

Veel gebruikte titelprogramma's zijn Adobe Photoshop en AfterEffects. De demo met Pinnacle Studio lukt niet, maar houden we tegoed.

Leden kunnen de presentatie "TitelsMaken.pptx", zonder films, vinden na inloggen op deze website onder Cursussen, 'Filmische cursussen' en of Dropbox in map LAS79\Cursussen\Titelsmaken.

Jan van der Steen presenteert LOWER3RD.

Een lower third (lower 3rd) is een afbeelding of titel, meestal in het veilig onderste gedeelte van het scherm. Het is niet noodzakelijk dat dit in het een-derde onderste gedeelte van het scherm is, zoals de naam misschien doet vermoeden. De lower third kan ook in een ander deel van het scherm staan.  Een Lower3rd geeft antwoord op één of meer vragen van de 7 w’s. (wie, wat, waar, wanneer, waarom, waarmee, welke wijze) en staat professioneel in uw film. Het geeft mensen een naam, benoemt de tijd en/of de plaats dus geeft extra informatie.

Lower3rd PlaatsWe gebruiken tegenwoordig de niet-lineaire videomontage, waarbij wordt gewerkt met de computer. Bij de betere montagesystemen kunnen we in lagen werken. In zijn eenvoudigste vorm is een lower third gewoon tekst die over het videobeeld is geplaatst. Vaak is deze tekst wit, met een slagschaduw waardoor de woorden gemakkelijker te lezen zijn, maar kan ook grafische elementen bevatten, zoals balken en strepen, logo’s, afbeeldingen en foto’s. Sommige lower third hebben geanimeerde achtergronden en tekst.

Lower thirds worden meestal gerangschikt in rijen of lijnen (Tiers). One-tier lower third is meestal gebruikt om een verhaal dat wordt getoond te identificeren of de naam van een presentator te tonen. Two-tier lower third zijn twee rijden om een persoon te identificeren, vaak met de woonplaats of beschrijving eronder. De derde laag bij Three-tier lower third is gemaakt om nog meer informatie toe te voegen.

Als laatste toont Jan gedetailleerde instructie hoe in Adobe After Effects een Lower3rd in lagen en met beweging is te maken.

Leden kunnen het volledige document "Lower third (3rd) Verslag.docx" vinden na inloggen op deze website onder Cursussen, 'Filmische cursussen' en of Dropbox in map LAS79\Cursussen\Titelsmaken. Dit document bevat ook de instructie hoe in After Effects een Lower3rd met beweging te maken.

Omdat de mededelingen lang duurden en Paul veel tijd nodig had voor zijn presentatie moest Jan zijn lezing wat sneller afwerken. Toch werd alles duidelijk gemaakt. Nu maar afwachten bij welke film(s) de nieuwe informatie gebruikt wordt.