Home Programma Programma 2016

Clubavond 13 september 2016

Projectmatig werken aan film

Clubavond van 13 september 2016
Verslag: Paul van Erve

Afwezig: Jan van der Steen, Barbara de Groot, Noud Laurijsen, Gerard Putmans, Frans Hellings

Net na de zomer onderbreking zijn er maar weinig aanwezigen om de start van een andere manier van filmen mee te maken.
Eerst komt de secretaris aan het woord:
- Bij NB'80 vervallen subsidies waardoor de contributie waarschijnlijk €8 euro hoger wordt. In het bestuur nemen we deze melding mee naar de eerstvolgende vergadering en zullen vragen of er  mogelijkheden zijn het lager te houden.
- FONS SNELS is een nieuw lid uit Hank. Hij lijkt zich al thuis te voelen aan tafel tussen enkele 'oudere' leden.
- LAS'79 heeft een nieuwe laptop aangeschaft inclusief tas (omdat dit goedkoper was). Het projectieteam brengt nog enkele voordelen naar voren voor een desktop, maar deze wegen niet op tegen het flexibele gebruik van de laptop vooral voor degenen die regelmati9 presentaties houden.
- In oktober spreken de besturen van TAS, LAS en Kempenfilm over samenwerking.
- Paul zal de komst van natuurfilmer Mark Kapteijns aan onze club bij andere NB'80 clubs bekend maken en aan andere verenigingen via de website van SamenSterk.

Coaching groeps(film)projecten

Een week nadat LAS'79 gestopt waren met de clubavonden vóór de zomerpauze, op 19 mei, zijn Jan van der Steen en Paul van Erve naar een bijeenkomst geweest van NB'80 met als onderwerp "Coaching Groepsprojecten". Na het Mottofestival heeft René Roeken uitgelegd hoe ERSA al een paar jaar bezig is met filmen als een project. René is bereid gevonden NB'80 coach te worden en ons uit te leggen waarom het coachen van groepsfilms werkt. Per club wordt een clubcoach de kartrekker om het project op te zetten. Als hulpmiddel kregen we de presentatie van René toegestuurd om binnen alle clubs hetzelfde verhaal te kunnen vertellen. Omdat Jan op vakantie 'moest' heeft hij de introductie binnen LAS'79 aan Paul overgelaten.

Projectgerichte aanpak van film

We zijn open naar elkaar over het gekozen onderwerp, bespreken de voortgang van de film regelmatig voor alle clubleden, adviseren en sturen elkaar bij. Persoonlijk en clubbelangen spelen hierbij een rol. Door deze methode praat je over film, kom je tot een idee, werk je het uit, worden zoveel mogelijk mensen erbij betrokken, krijg je meer inzicht in filmgenres, verhoog je het kennisniveau en breng je structuur toe in het programma. Ook ontdek je aan welke onderwerpen nog geschaafd moet worden.
De selectie van het 'jaarproject' is genre gericht (fictie, informatief, beelden, humor, animatie, experimenteel, etc.) en gekozen door alle coaches. De themakeuze zal 'dicht bij huis' liggen maar met de intentie naar 'buiten' scenario's te bedenken (film ook geschikt voor anderen dan filmers!). Gebruik ook kennisbronnen (b.v. Heemkundekring) en betrek externe partijen erbij (b.v. toneelgroep).

Organisatie: Eén NB'80 coach; per club één coach; leden in projectgroepjes. De voortgang wordt binnen de club gepresenteerd aan alle aanwezigen waarvan ondersteuning wordt verwacht en tips om het product te verbeteren. De filmprojecten worden centraal binnen NB'80 afgesloten met een festival waarop alle films worden vertoond.

Project 2016-2017

Het gekozen genre en thema is dit keer een Informatieve film over "Brabants erfgoed" (een onderwerp dicht bij huis). Let op bij de onderwerp keuze dat het filmisch interessant (beeldend) uit te werken is en er iemand een drijfveer heeft om dit te filmen. Zorg dat er spanningsbogen in het verhaal zitten. Toon niet alles!
Om de leden enthousiast te maken tonen we de'making-of' film "LAS filmt" van de opnamen van "Crema Cremata".
Later laten we een film zien van een projectgroep binnen ERSA. "Diva met allure" behandelt de geschiedenis van een stationsgebouw, verassend in de IK-vorm.

Nu worden leden gevraagd deel te nemen aan een van de te vormen groepen. Liefst met verschillende niveau.
Clubcoach: Jan van der Steen

Groep 1:
Mari van der Velden
Cees Zandbergen
Roland van Riel
Cees Leijnse
Cees van der Ham (*)

Groep 2:
Wally Kastelijns (*)
Fons Snels
Frans Sluijs
Paul van Erve

Emma Coolen stelt zich beschikbaar al ze nodig is.
Aan de rest van de leden wordt gevraagd of ze vast mee willen doen in een van de teams of op afroep.
Barbara de Groot, Gerard Putmans, Frans Hellings, Noud Laurijssen

*De samenstelling is nog gewijzigd in verband met afzeggingen en aanvullingen.

Planning

201609 StappenplanFilmprojectEén oktober moeten de groepen gevormd zijn en de gekozen onderwerpen bekend.  Liefst ook een rolverdeling binnen het team.  Deze informatie mailen de clubcoaches (of secretaris) naar de NB'80 coach. In het programma worden evaluatieavonden gepland (bij ons volgende clubavond al!). Uiterlijk 1 oktober 2017 zijn de films gereed zodat in november de première binnen de club en in december 2017 op NB'80 niveau plaats vindt.

Paul vertelt dat een cursus Interviewtechniek op 29/9 door Franka Stas wordt gegeven. Bij een gekozen onderwerp voor je projectfilm kan het voorkomen dat interviews gemaakt moeten worden. Dan zou deze cursus een prima voorbereiding zijn. Als Paul vraagt of er belangstelling is voor deze cursus antwoorden de leden negatief. Meestal omdat we al intern de kennis doorgekregen hebben (van Iem) een paar jaar terug.

Paul bedankt de aanwezige leden dat ze zo positief hebben gereageerd op deze opzet door zich allen op te geven.