Home Programma Programma 2016

Clubavond 1 maart 2016

SAMENWERKING

Clubavond: 1 maart 2016
Verslaggever: Cees Leijnse

Afwezig: Mari v.d. Velden, Frans Hellings, Noud Laurijsen, Roland v. Riel.

Voorzitter Wally Kastelijns opent ca. 20:15 de clubavond en heet iedereen welkom.
Mededelingen: Cees Zandbergen laat weten dat Mari is opgenomen in het ziekenhuis en dat Frans Hellings voor de laatste keer wordt geopereerd aan zijn hand. Vanwege de langdurige behandeling van Frans wordt een door alle aanwezigen getekende beterschapskaart gestuurd.

Op het programma staat “Laat Maar Zien”. Maar vanwege de door videoclub TAS (Tilburg) gestuurde e-mail met de vraag, hoe LAS denkt over samenwerking in verband met het terug lopend aantal leden, wordt besloten om met elkaar eerst te overleggen hoe we hier over denken.

201603KringgesprekHiervoor wordt een aantal tafels tegen elkaar geschoven en nemen we plaats in een kring. Wally stelt de vraag aan welke vorm van samenwerking we moeten denken. Hieruit volgt een levendige discussie waarbij allerlei vormen van samenwerking de revue passeren.
Uit de discussie komt naar voren dat we niet afwijzend staan tegenover samenwerking, maar dat we beslist geen fusie willen. We denken meer aan de mogelijkheid van het elkaar informeren en uitnodigen bij daarvoor geschikte avonden, zoals “Laat Maar Zien” en Gastsprekers. Hiervoor zou het uitwisselen van de jaarprogramma’s een eerste stap kunnen zijn.
Besloten wordt dat Paul een antwoord in deze richting zal formuleren en dit verzenden naar TAS.

Verder kwam aan de orde, dat het prettig zou zijn, als er vragen zijn over montage en aanverwante zaken, die te beantwoorden via een voorbeeld van aanpak op het scherm. Hiervoor is echter een goede computer met een montage programma nodig. Maar die hebben we niet in ons bezit.
Na overleg wordt besloten, gezien het belang hiervan, om een computer voor dit doel aan te schaffen.

Na dit zinnig en ook gezellig overleg is het tijd voor pauze.

Na de pauze zien we de promotiefilm van het NOVA Filmfestival 2016 over de link tussen de voetbalaanpak en een filmproject.
Dan wordt verder gegaan met het oorspronkelijke programma “Laat Maar Zien”.
Hiervoor vertoont Cees Leijnse twee filmpjes die bestemd zijn voor herinneringen binnen de familie. De eerste heeft de titel “Jaar in beeld 2015” en duurt 12:02 minuten. De tweede heeft de titel “Fietsen in de Achterhoek rondom Lochem” en duurt 5:21 minuten.

Hierna is er geen materiaal meer voor vertoning en wordt besloten de bijeenkomst te sluiten.