Home Programma Programma 2016

Clubavond 19 januari 2016

Film evaluatie

Verslag: Cees Leijnse
Clubavond 19 januari 2016

Na de gebruikelijke begroetingen en koffie opent Paul als avondvoorzitter de clubavond.

Afmeldingen zijn er van Barbara de Groot, Wally Kastelijns, Frans Hellings wegens ziekte en Noud Laurijsen wegens vakantie.

Mededelingen: Het Mottofestival is verschoven naar 17-03-2016 en de inzendingen hiervoor naar 16-02-2016. De aanvraag van La Jeunesse om hun uitvoering te filmen is afgezegd. Frans Sluijs doet ons de groeten van Corrie Eijsvogel. Frans Hellings heeft laten weten waarschijnlijk bij het clubdiner weer aanwezig te zijn.

LOGO-Huis-van-Waalwijk-met-pay-offHierna geeft Paul een PowerPoint presentatie over de evaluatie van het project “Huis van Waalwijk”. Hierbij doorloopt hij het hele traject van begin tot het eind aan de hand van sheets met zeer gedetailleerde informatie.

De volgend onderwerpen kwamen hierbij aan de orde en werden uitgediept:

  • De opdracht en gemaakte afspraken, zowel intern als extern.
  • De voortgang en de wijzigingen van het project en hoe dit nauwgezet is bijgehouden in een logboek.
  • Hoe het verhaal en script tot stand is gekomen.
  • De ervaringen die zijn opgedaan tijdens dit project en wat is hiervan te leren.
  • De proefversie met de wijzigingen hierop en de nieuwe volgorde van de onderwerpen in de film.
  • De montage, de problemen en de ervaringen (o.a. leerproces) hierbij.
  • Het geluid bij de film, live, muziek en voice-over.
  • De presentatie van de film en de waardering ervoor.

Na deze uitgebreide evaluatie en een korte discussie is het pauze.

Na de pauze wordt de film het “Huis van Kropholler, Huis van Waalwijk” nog eenmaal vertoond.

In de nog resterende tijd vertoond Paul de verkorte film (YouTube versie) van het SamenSterk filmproject, het ca. 6 minuten durende "Samen Sterk Festival 2015".

En vertoont Cees Zandbergen de door hem hergemonteerde natuurfilm over de Regte Heide, die we vorig jaar bezochten onder leiding van gids Jozef van Erve.