Home Organisatie Commissies

Taakomschrijving Kascontrolecommissie

Taakomschrijving kascontrolecommissie

Het controleren op juistheid en volledigheid van de door de penningmeester bijgehouden financiële administratie.

Het rapporteren hierover in de Algemene Ledenvergadering.