Home Organisatie Commissies

Taakomschrijving Archiefbeheer

Taakomschrijving Archiefbeheer

Rapporteert aan de Programmacommissaris.

Kopieert films die in première gegaan zijn, zowel individuele films als groepsfilms, nadat er door de makers geen bezwaren tegen opname in het clubarchief ingebracht zijn.

Maakt een inventarisatielijst van de in het archief aanwezige films; houdt deze bij en verstrekt deze regelmatig aan het bestuur.

Houdt en brengt de in het archief aanwezige videobanden en DVD's in ordelijke staat.

Zorgt voor de aanwezigheid van films op elke clubavond ter aanvulling (opvulling) van de avond. Huurt hiertoe elk jaar de met goud en zilver bekroonde films van de NOVA en maakt kopieën op een verzamelmedium (band/USB-schijf). (Voor het kopiëren van de films vanaf band op USB-schijf is een van LAS'79 overcomplete videorecorder ter beschikking gesteld.)

Zorgt voor voldoende vrije media (banden of schijfruimte).

Kopieert de films die vertoond moeten gaan worden bij gast-clubs op USB-schijf in volgorde van geplande vertoning en verstrekt deze aan de vertegenwoordiger van de club.

Registreert de uitleen van filmmedia (bv. videoband of DVD) aan clubleden en zorgt voor terugkeer van deze films.

Digitaliseert (oude) filmbeelden en draagt zorg voor een back-up (kopie op een andere locatie) in samenwerking met de Technische Commissie.

Upload films naar het YouTube kanaal van de vereniging na overleg met het bestuur en/of de makers. Informeert Websitebeheer hiervan.