Home Organisatie Commissies

Taakomschrijving Programmacommissie

Taakomschrijving programmacommissie

Stelt in oktober een conceptprogramma op voor het nieuwe clubjaar en legt dit voor aan het bestuur ter goedkeuring.

Presenteert het programma aan de leden op de Algemene Ledenvergadering.

Neemt een beslissing welke films in aanmerking komen voor inzending naar een festival.

Controleert de uitvoering van het goedgekeurde programma. (Afwijkingen van het programma moeten altijd in overleg met de programmacommissie).

Informeert de leden continu over het programma via een e-mail.

Houdt een lijst met vertoonde films bij met daarin de naam van de film, de naam van de maker(s) en de duur van de film in samenwerking met de redactie.

Houdt contact met andere commissies.

NB. Als het programma door de leden is goedgekeurd zijn de in het programma genoemde leden met de taken ‘avondvoorzitter’, ‘organisator’ en ’notulist’ verantwoordelijk voor de hun toegewezen werkzaamheden op de desbetreffende avond.

 

Bijgewerkt 17-12-2014