Home Organisatie Commissies

Taakomschrijving Programmacommissaris

Taakomschrijving Programmacommissaris

Hij/zij neemt deel aan alle vergaderingen van het bestuur.

 

Hij/zij stuurt de programmacommissie aan en rapporteert over hun activiteiten en vorderingen in de vergaderingen. (zie verder ook de taakomschrijving van de Programmacommissie.)