Home Organisatie Commissies

Taakomschrijving Secretaris

Taakomschrijving Secretaris

De secretaris neemt als bestuurslid deel aan alle vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur.

Hij/zij stelt (in overleg met de voorzitter c.q. het dagelijks bestuur) een agenda op t.b.v. de periodieke bestuursvergadering en nodigt de bestuursleden (tijdig) uit voor de vergadering.

Hij/zij plaatst notulen in het elektronisch archief (dropbox) en/of op het besloten deel van de website.

Hij/zij verzorgt de ledenadministratie. Registreert de NAW-gegevens en aanvang lidmaatschap van de leden en houdt dit actueel. Informeert alle actieve leden regelmatig over wijzigingen

Hij/zij schrijft brieven en/of e-mails namens de club.

Hij/zij verzorgt de public relations van de club.

Hij/zij ontvangt de post voor de club; handelt deze af of brengt deze bij de bestuursvergadering in ter bespreking/afhandeling.

Hij/zij archiveert ontvangen en verzonden (elektronische) documenten en houdt deze toegankelijk voor de overige bestuursleden.

Hij/zij is contactpersoon van het bestuur naar de Technische commissie en onderschrijft als zodanig de taakomschrijving van deze commissie.
NB. Dit is een specifiek toegewezen taak vanaf het clubjaar 2014 en is niet specifiek verbonden aan de functie van secretaris.

Hij/zij stuurt deze commissie aan en rapporteert over hun activiteiten en vorderingen in de vergaderingen. (zie verder ook de taakomschrijving van de Technische commissie)

 

Bijgewerkt 17-12-2014