Home Archieven

Clubavond 23 september 2014

Technieken in Studio

Clubavond 23 September 2014
Verslag van Frans Sluijs  (met technische ondersteuning van Paul van Erve)

"Alweer de laatste LAS avond in September" met deze woorden opent Wally onze vaste dinsdag clubavond.

Mededelingen door Wally:
* de vergadering van NB 80 ging niet door , reden:
   a   te veel afzeggingen
   b   te weinig agenda punten

* Op 24 November is er weer een LAS bestuursvergadering. Zijn er nog LAS leden met frisse voorstellen of nieuwe ideeën laat het dan voor de 24e weten aan het bestuur via de secretaris.

* Cees wordt bedankt voor het toezenden van het programma overzicht. Hierbij volgt wel een aantekening. Het programma van 7/10/2014 wordt gewisseld met het programma van 4/11/2014.

* Het verzoek van Jetty om de clubavond vroeger te laten beginnen wordt > door kort onderhandelen met Wally < gehonoreerd. Voortaan klokslag 8 uur beginnen, het eindsignaal klinkt om half 11.

Montagetechnieken

Dan is Paul van Erve aan de beurt voor de verzorging van de technische avond.
Behandeld worden onderdelen van Pinnacle Studio 16 e.v. en Avid Studio 1, op elkaar lijkende montage FotosVerticaalprogramma's.
Paul heeft alles goed voorbereid. Ter ondersteuning van de videobeelden heeft Paul ook gezorgd voor gedrukt lesmateriaal.
Behandeld worden o.a. effecten met 2D Editor CPU (Beeld-in-Beeld, Spiegelen, Rechtzetten, Lijstranden). Deze stof was tijdens de 'cursus' vorig jaar niet aan de orde gekomen.

Hierna was de nadruk vooral op het monteren van verticaal genomen foto's en smalfilm (4 bij 3) materiaal in een breedbeeld (16 bij 9) film.

Wat hulpmiddelen zoals Collecties en Markering en het gemak ervan werden besproken, waarbij niet iedereen overtuigd leek van het nut.

AnimatiepopAan het eind toonde hij nog het maken van bewegende animatie (titels) met speciale ruimtelijke 3D effecten.

Paul bedankt; het was een leerzame avond.

Noot: Leden van LAS'79 kunnen de volledige instructies nog nalezen in Dropbox (LAS/Cursussen/Pinnacle Studio) of op deze website na ingelogd te zijn bij Cursussen, Appicatie cursussen.