Home Archieven

Clubavond 18 februari 2014

ChromaKey

Clubavond 18 februari 2014
Verslag van Frans Hellings

MEDEDELINGEN:

 • Wally en Mari zijn met kennisgeving afwezig.
 • Dinsdag 4 maart GEEN clubavond in verband met carnaval.
 • Voornemen om, ter activering van het filmen, een vorm van “Man bijt hond” binnen de club te houden.

Gedacht wordt om “à l’improvist” een lid van de club te bezoeken en door groepje (3 man) en de daaruit voortvloeiende “wederwaardigheden” op film vast te laten leggen.
Op eerstvolgende clubavond zullen dienaangaande groepjes worden samengesteld.
Het is de bedoeling om de resultaten van deze activiteiten op de clubavond van 23 september 2014 te tonen.
Als “opwarmers” werden een tweetal filmvoorbeelden getoond.

AVONDTHEMA:

ChromaKey (door Jan van der Steen)

Inleiding:

Essentie van ChromaKey, toepassing, kleurkeuze, aandachtspunten (achtergrond, belichting, afstand camera-onderwerp-achtergrond).

Essentie:

Door onderwerp(en) te filmen met groene of blauwe studioachtergrond kan met behulp van (betere) montage programma’s, het onderwerp worden uitgesneden door het wegfilteren (transparant maken) van de groene of blauwe achtergrondkleur. Hierdoor kunnen onderwerp(en) op elke eerder-gefilmde-achtergrond worden “geprojecteerd”. De suggestie wordt dan gewekt dat onderwerp zich bevindt in de eerder-gefilmde-achtergrond.

Door een statische onderwerp (bv raam, waarvan de glasopeningen zijn “afgeplakt“ met groen of blauw, kan de suggestie worden opgewekt dat je door het raam naar de eerder-gefilmde- achtergrond kijkt.

Toepassing:

Voorbeeld van een toepassing is de registratie van (buitenland)reporter die commentaar geeft tegen een toepasselijke achtergrond (bv buitenland correspondent met Witte Huis op de achtergrond).
Een recent (21 januari j.l.) voorbeeld hebben kunnen zien tijdens “gast college” van filmer Bram Knol, waarbij hij een grote hal voorzien had van blauwe wanden, vloer en plafond ten behoeve van zijn afstudeerproject.
Toepassing vindt zowel plaats in de wereld van film/video en fotografie.

Kleurkeuze:

In principe is (kwalitatief) de kleurkeuze groen of blauw onbelangrijk, omdat in de menselijke

201402P1060245

huid deze kleurensporen geen (nauwelijks) voorkomen. Bij het filteren zullen dan ook geen nare neveneffecten optreden.
Blauw geniet de voorkeur: bij personen met blond haar (waardoor groter contrast wordt bereikt), groenzweem rondom de haargrens wordt voorkomen en indien afstand onderwerp-achtergrond gering is en groene kleurzweem op gezicht wordt voorkomen.
Kleur van de kleding of accessoires (groen of blauw) van het onderwerp kunnen medebepalend zijn voor de kleur keuze.

Aandachtspunten:

 • Achtergrond.
  Achtergrond materialen kunnen in principe van alles zijn. Belangrijk is een strakke, egale en bij voorkeur matte uitvoering.
 • Belichting.
  Gelijkmatig continulicht op achtergrond en onderwerp, geen schaduwwerking en zo realistisch mogelijk (daglicht en geen over- of onderbelichting)
 • Afstand camera-onderwerp- achtergrond.
  Ter voorkoming van schaduw en kleurzweem van achtergrond op onderwerp, geldt als vuistregel minimaal 2 meter.
  Tevens wordt geadviseerd een zelfde afstand aan te houden voor camera tot onderwerp.
  Dit zal niet altijd haalbaar zijn en zal met behulp van proefopnamen een juiste balans qua afstand moeten worden uitgeprobeerd.

Ter oefening en vermaeck zijn na de pauze proefopnamen gemaakt met Cees vd Ham in de “hoofdrol”. Ter plekke is gemonteerd, waaruit bleek dat de methodiek in principe simpel is doch in de uitvoering de nodige “valkuilen” heeft en de nodige vingeroefeningen vereist.

Wederom een interessante clubavond door de met passioneerde voordracht van Jan, waarvoor dank.

Noot: Leden kunnen de gedetailleerde informatie inzien, na inloggen ==> DemoGreenScreen.