Montagetechniek Adobe Première en vertonen film “Waspik 1940-1945”

Verslag clubavond van 4 februari 2020
Aanwezig        : 11 leden
Afwezig          : Noud, Kees van der Ham
Avondvzt.       : Jan van der Steen
Verslag           : Jan van der Steen

Er waren geen mededelingen.

Jan opende de avond met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.

De avond begon met de vertoning van één van de twee films die in opdracht van Els van Heijst zijn gemaakt in het kader van hun uitvoering van DNA onbekend. Barbara, FransS, CeesL, Wally, Mari Jeroen, hebben gefilmd. Jan heeft de totale leiding en filmregie gedaan. Jan heeft ook de montage gemaakt en Mari heeft daarbij geholpen. De film behandelt twee casussen van DNA onbekend. Jan heeft een leader gemaakt en legde uit hoe hij in sequenties had gemonteerd met het programma Adobe Première. De bedoeling van de film is om de toneelspelers te introduceren, die vervolgens een voorstelling verzorgen in de Phil by Wijnstrain Catering, Oude Goirlseweg 167 in Tilburg, voor publiek dat daar heeft ingeschreven voor een diner. De uitvoeringen zijn 20, 21 en 22 maart 2020.

Deel 2 van DNA-onbekend moet nog door Jan worden afgemonteerd. Hiervoor zijn de opnames al gemaakt.

Waspik in Oorlogstijd

Hierna legde Jan met gebruikmaking van een PowerPoint presentatie uit hoe de film Waspik 1940-1945 toto stand is gekomen. Deze film is door Jan, samen met Leon Baaten (de inmiddels overleden voorzitter van Heemkundekring “Op ’t goede spoor” uit Waspik gemaakt in het kader van de viering van het 75 jarige bevrijding van Waspik op 20 oktober 2019. De film komt voort uit gedeelten van 9 interviews, van inwoners van Waspik die de oorlog bewust hebben meegemaakt en die in 2009 zijn gefilmd door Bert Coolen en Jan van der Steen. 6 van deze interviews zijn gebruikt voor de eerdere documentaire “Tussen vrijheid en vrede” over de gevechten in de Overdiepse polder, die door Bert en Jan in 2010-2011 werd gemaakt en die in de meidagen van 2011 in Den Bolder te Waspijk in Première is gegaan. Hierna is door Bert en Jan de film “Wie was kapitein André”? gemaakt. Bert is op 17 oktober 2012 overleden, waarna Jan deze film, die al voor een groot deel af was, heeft afgemaakt. Deze film is mei 2013 in première gegaan in Waalwijk. De film had tot gevolg dat in Waalwijk een straat naar Jos van Wijlen, alias Kapitein André werd vernoemd.

Eind 2018 kwam Leon Baaten naar Jan toe met de vraag of die samen met Leon een film wilde maken, waarin alle 9 interviews zouden worden. Leon had geen enkele ervaring met film maken maar wilde wel het verhaal schrijven. Jan en Leon samen hebben het script voor de film gemaakt. Jan zocht de filmbeelden, gaf adviezen voor het verhaal had de regie van de film, maakte beelden en heeft de film ook gemonteerd. Deze film is op 20 oktober 2019 ook weer in Den Bolder te Waspik in première gegaan. Inmiddels hebben ongeveer 750 mensen de film gezien en zijn er 175 DVD’s van de film verkocht.

Jan behandelde hierna de hoofdstukken van de film en gaf daarbij de omschrijving, duur; opbouw en reden van het betreffende hoofdstuk aan.

Tot slot werd de film Waspik 1940-1945 die 01:12:45 uur duurt gedraaid. Door de overvolle inhoud van deze clubavond kwamen we er niet meer aan toe om de getoonde film te bespreken. Onze voorzitter Wally sprak nog wel zijn bewondering over de film uit en bedankte Jan voor het verzorgen van de clubavond.

Noot van een materiaalbeheerder: Paul bracht de club-laptop mee die na het dichtdoen en openen van de deksel niet meer IN of UIT te schakelen was. Hij verdacht de aan/uit knop. Advies was eerst de accu te verwijderen. De volgende dag lang gezocht of er een handleiding voor was en niet gevonden. Toen gegokt of de accu te verwijderen was na 2 schroefjes te hebben los gedraaid. Accu eruit en weer in de laptop gemonteerd. Gelukkig werkt alles weer normaal!