Proef met ruw materiaal voor thuismontage

Clubavond 5 oktober 2021
Afwezig: Wally, Adri, Barbara, Noud
Aanwezig: 8 leden
Organisator: Jan van der Steen
Verslaggever: Paul van Erve (met materiaal van Jan)


Voorbereiding

Na een korte inventarisatie bleek dat de meeste LAS-leden mee wilden doen aan een oefening om uitgedeeld ongemonteerd beeld tot een montage te maken.
In februari  zijn door Jan van der Steen 11 minuten ruwe filmbeelden (footage) beschikbaar gesteld. Het onderwerp was “schutten van een boot door de sluis bij de Mallumse Molen, Eibergen”. De leden konden zelfstandig (minimaal)  hiermee  een film maken.
We zijn verrast dat we al na één dag een afgemonteerde versie toegestuurd kregen.
Uiteindelijk zijn vier versies naar Paul gestuurd en doorgegeven aan Jan om vooraf te bekijken.

“Nieuwe Montagetechniek”

Jan zal vanavond vertellen over een “nieuwe” manier van monteren gerelateerd aan zijn montage.

 • Montage
  • Bij opnemen al rekening houden met hoe de beelden gemonteerd kunnen worden
  • Beter mee verlegen dan om verlegen
  • Groepeer de beelden
 • Speelfilm
  • Van tevoren opzoeken
  • Storyboard of draaiboek maken
  • Volgorde van opnamen veelal per locatie
  • Continuïteit bewaken is van belang
 • Spontane onderwerpen
  • Onverwachte ontmoetingen; niet voor te bereiden
  • Voldoende invulbeelden opnemen
  • Neem lang genoeg op (inkorten kan altijd; bijmaken moeilijk)
  • Elk onderwerp verdient een introductie, middenstuk, afsluiting
 • Oefening LAS79
  • Probeer een verhaal te vertellen
  • Gebruik informatie van borden (maar toon ze niet persé)
  • Zoek aanvullende beelden en muziek van Internet erbij (denk aan rechten!)
  • De resultaten van een zoekopdracht verwijzen weer naar andere sites of onderwerpen.
  • Download materiaal van internet n de projectmap (alles van 1 film bij elkaar)
 • Aansluitende opmerkingen
  • Kort scenes in (begin en eind soms bewogen)
  • Monteer aantrekkelijk voor de kijker / doelgroep zodat deze niet afhaakt
  • Als geheugensteun van je vakantiebelevenissen zal wat langer mogen zijn dan voor de neutrale kijker (filmclub).
  • Bekijk je beelden kritisch; “KILL YOUR DARLINGS”

Het schutten in beeld

Daarna bespreken we samen zijn en de andere films en geeft Jan zijn mening hoe de film beter zou kunnen.

 1. Schutteren bij de sluis” van Barbara en Frans vertelt het schutten in 1 minuut 10 sec.
  Zoals gewend een alternatief gemonteerd komisch filmpje. Hierbij is gebruik gemaakt van eigen beelden alsof deze bij de sluis zijn opgenomen. Misschien leuk voor het 1 minuutfestival.
 2. Welkom in het gebied van de Stichting Marke Mallem” van Wally, 7,5 minuten.
  Met alleen gebruik van verstrekt materiaal heeft Wally heeft het proces getoond. We missen een inleiding. Ook de samenhang tussen molen, uitspanning en sluis wordt niet verklaard. Op sommige momenten is traag gemonteerd door beelden (te) lang te laten staan.
 3. Mallumse Molen Eibergen Netherlands” van Adri , bijna 6 minuten.
  Adri heeft terecht gedacht met alleen het uitgedeelde materiaal geen verhaal te kunnen maken. En daarom gebruik gemaakt van Internet gedownloade droneopnamen. Live geluid ontbreekt in bijna alle scenes. Muziek van Vivaldi lijkt niet te passen. De montage van het sluis invaren, deuren sluiten en zakken van het water is goed afgewisseld in verschillend uitsneden. Jammer dat het daarna trager wordt.
 4. Schutten” van Cees Leijnse duurt zo’n 6,5 minuten.
  Cees gebruikt ondertiteling om de situatie duidelijk te maken. De titels zijn in ongeveer hetzelfde lettertype als op de boot. Jammer dat niet erg nauwkeurig gemonteerd is. Advies: Lees Jan zijn commentaar na en breng enkele verbeteringen aan in lengte, zoom en ‘vuil beeld’. Muziekkeuze wordt gewaardeerd.
 5. Het schutten van een zomp” van Jan van der Steen, 4 minuten.
  Jan heeft gebruik gemaakt van Internet om met drone beelden een inleiding te maken met plaatsbepaling. Waar het bij de andere films ontbreekt zijn hier wel de onderdelen (molen, uitspanning, sluis) goed verbonden. Een voice-over (Jan) legt uit; ook met een beetje historie. Hele film is met live-geluid, soms een kort achtergrondmuziekje.

Jan stuurt alle films en beoordelingen naar degenen die een montage hebben gemaakt.
Let op: De films worden niet openbaar gemaakt tenzij de maker daar om vraagt.
Alleen LAS-leden krijgen toegang tot het volledig commentaar van Jan. Links naar de films op het YouTube kanaal van LAS79 worden alleen op verzoek van ‘niet-makers’ gestuurd.

Drone

Jan heeft naar aanleiding van deze film een drone aangeschaft waarmee hij (minstens) dezelfde beelden kan maken als nu van Internet genomen. Hij vertelt enthousiast over de mogelijkheden en laat ons verschillende voorbeelden zijn van het oefenen met zijn drone (DJI mini 2).  Jan heeft zelfs binnen in Loevestein mogen filmen. Het apparaat heeft erg veel mogelijkheden (vast stabiel hangen op 1 hoogte, om een beeld pannen waarbij het onderwerp scherp blijft en meer).
Hij wil in de zomer, buiten, een demonstratie aan de clubleden geven.

Van het Secretariaat:

Het Podiumfestival op vrijdag 22 oktober 2021 is in het ontmoetingscentrum “de Linde”. Wipakker 16, 4872XH Etten–Leur. Aanvang om 19.30 uur.
Leden van 7 Brabantse clubs hebben in totaal 18 films ingestuurd me een projectietijd van ruim 2 uur en 13 min. Na elke film wordt een rapport voorgelezen waarin de makers adviezen en feedback krijgen van 3 onafhankelijke deskundigen.
Barbara en Frans hebben “Beth Haïm” ingestuurd.

 Het Huis van Waalwijk organiseert in oktober (op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag) in het oude Raadhuis een expositie over de jaren ‘40-‘45 in De Langstraat. LAS79 heeft de films “Tussen Vrijheid en Vrede” en “Kapitein Anderé” op verzoek beschikbaar gesteld.

In november plannen we weer een bestuursvergadering, onder andere als voorbereiding op de ledenvergadering in december. Denk eens na over wat je in het programma opgenomen wil zien. Heb je ideeën of wil je iets op de agenda  laat het weten.