Ruw materiaal (“footage”) voor thuismontage

Clubavond Thuis 2 februari 2021
Verslaggever: Paul van Erve


Weer kunnen we niet bijeen komen om elkaar te stimuleren te filmen en kennis te delen.
Wel heeft het bestuur een idee bedacht om thuis te werken aan film.
Omdat we niet konden inschatten of en hoeveel leden hier aan mee wilden werken is vooraf geïnventariseerd of er belangstelling zou zijn.
Dit bleek in goede aarde te vallen waardoor de uitreiking van ruw materiaal door kon gaan.

Jan van der Steen heeft zo’n 11 minuten ongemonteerde filmbeelden van een deel uit zijn vakantie beschikbaar gesteld. Dit is naar alle leden gestuurd met de keuze om het te gebruiken (of niet te downloaden).
Er werd alleen bij vermeld dat het ging over het “schutten van een boot door de sluis bij de Mallumse Molen, Eibergen”.

De bedoeling is dat de leden zelfstandig een film maken met gebruikmaking van (minimaal) beelden uit het verstrekte materiaal.

We zijn verrast dat we al na één dag een gemonteerde versie toegestuurd kregen.
Graag jullie complete versie naar Paul sturen (via WeTransfer of USB stick).

Jan zal op de clubavond van 6 april vertellen over een nieuwe manier van monteren gerelateerd aan zijn montage. Daarna kunnen we zijn en de andere films samen bespreken.
Noot: Als we op 2 maart al bijeen mogen komen, zullen we NIET de Algemene Ledenvergadering plannen maar ‘Montage techniek in Première”.
We proberen daarna de ALV van 2020 op een latere tussenavond in te plannen.
 

Veel plezier met de montage en tot horens.