Clubavond 6 oktober 2020

Verslag van Paul van Erve
Aanwezig: 9 leden
Afwezig: Wally, Barbara, Jeroen, Frans Hellings

Nieuwe corona regels moeten we het lokaal en gebouw verlaten hebben om 22:00 uur. Rekening houdend met opruimtijd zullen we op het laatst om 21:45 uur moeten stoppen. Om deze eerdere eindtijd te compenseren werd besloten de clubavond al om 19:30 uur te beginnen. Ook zullen we de pauze kort houden; enkel de tijd om drankjes uit te delen en deze te betalen.
Zoals gewoonlijk hebben Jan en Mari de projectieapparatuur al geplaatst en ingeregeld. De tafels en stoelen staan ‘corona-proef’.

Het programma voor vanavond meldt dat we eigen films vertonen ter beoordeling en aanvullend korte films. Door het grote aanbod van films waaraan Adri en Roland hebben gewerkt kan dit laatste verschuiven naar een volgende clubavond.
Adri zit vol ideeën om te verfilmen. Waar hij eerder al clubs in de gemeente Heusden een platform gaf via de reeks “Ons Clubke”, maakt hij nu de serie “Heusden in bedrijf”. Zowat elke weer zorgt hij dat een bedrijf of winkel in beeld komt. Alle sectoren komen wel aan bod.

We starten met de kledingzaak “Blazeroen” waarin de eigenaar geïnterviewd wordt. De interviewer begint met de melding dat hij zelf alle kleding online koopt en dus zelden in een fysieke kledingzaak komt. Zodra hij binnen is en de eigenaar ontmoet blijkt uit zijn vragen dat hij zich goed heeft voorbereid. Hij laat de naam van de zaak verklaren; de carrière; de klantenkring; inkoopproces en openingstijden.  De verkoper krijgt de kans zijn waar (vooral broeken van 3 merken) aan te prijzen en de verschillen te tonen. Als laatste beantwoord de eigenaar het effect van verkopen via Internet op zijn omzet.

Via twee camera’s bediend door Adri en zijn vrouw krijgen we afwisselende standpunten en goed gekozen uitsneden. De namen van interviewer en verkoper worden keurig via ‘ondertitel’ genoemd. De vragen en antwoorden zijn duidelijk te verstaan. De interviewer brengt af en toe een vrolijke noot in het gesprek. Het tonen van de 3 merken broeken in verscheidene tinten is niet interessant. Dit zien we weer als de vraag komt om de verschillen tussen de merken te vertellen.

Bestandsnaam “NUMMER 4” door Adri EN Roland gemaakt blijkt een muziek registratie te zijn van “It’s a beautiful day” gespeeld en gezongen door de band “Line Up”. Met wel 6 camera’s opgenomen in een krappe ruimte. Er zijn meerdere muzieknummers opgenomen. We zien in deze opname wel de nodige scene wisselingen maar niet altijd scherp (saxofoonspeler).

MIX TAPE” bevat een registratie van Theaterplatform Drunen die een musical speelt. Het is druk op het podium in het Klavier in Kaatsheuvel met orkestspelers, bureaus, stoelen en rondlopende, al dan niet zingende toneelspelers.  Vanwege de lange duur zien we hier maar een deel van.

De ruimte was weer beperkt om de camera’s op te stellen. Deze opname is nooit uitgezonden via de lokale omroep. De aanwezige leden geven geen commentaar of adviezen.

Thomas Huis” is in 2017 gefilmd en begint met zang (“Leef”?) onder dynamisch gemonteerde foto’s. Dan gaan we naar binnen naar een gezamenlijke ruimte voor de mensen met een beperking. Dan vertelt een van de begeleidsters als Voice-over wat ze in beeld ziet (en is dus NA de montage ingesproken). We horen dat alle bewoners een eigen kamer hebben en deze zelf ingericht. Dat registreert de camera dan ook per bewoner/kamer, zelfs een nu leegstaande ruimte. Dit zijn ‘gewone bewoners’ en zij moeten dan ook de normale huishoudelijke taken uitvoeren, zoals boodschappen doen en koken.

Daarna zien we een erg lang stuk waarin we menu’s zien voorbereiden (in de Emma molen), maken, opdienen (in Patronaat) voor “Samenloop voor hoop”. Volgens Adri moest dit er in van de ‘opdrachtgeefster’. Hierna komen we terug bij het huis omdat bij “NLDoet” gewerkt wordt aan een buitenveranda en binnen wat wordt opgeknapt. Dit stuk is interessant gemonteerd.
We horen en zien dat er ook nog een cursus Gebarentaal wordt georganiseerd. De ‘voice-over’ vindt zelf dat ze moet stoppen met namen noemen van degenen die we zien of hebben meegewerkt,  maar blijft het toch doen.

Dan krijgen we weer een fotomontage onder zang van Willeke met “Vrienden”.
Na een kort stukje doorspoelen mogen we het feest meemaken van Jan die 50 jaar wordt en verkleed toekijkt hoe de Jonnies zingen en de gasten een polonaise dansen. Hij pakt zijn cadeau uit.

Vanavond zijn de LAS-leden erg stil. We merken alleen op dat de vertoonde beelden (te) lang staan en voor de kijkers niet meer interessant. Geen montage tips of opname adviezen.

WALEUK.NL is dit jaar (2020) door Adri opgenomen bij een kampeerboerderij met allerlei recreatie mogelijkheden er omheen zoals een pluktuin, mais doolhof, fiets- en kanoverhuur, midgetgolf.

Er worden ook waterbuffels gehouden voor de vleesproductie wat erg aangeprezen wordt.  De eigenaar (?) ontvangt nog mensen op oldtimer tractoren voor een lunch.

Een aardig reclamefilmpje met daarin alle mogelijke activiteiten van die recreatie boerderij.

Adri filmde eerst voor HTR maar daar hermonteerden zij (knipten weg) in de montage van Adri die daar geen vrede mee had. Daarom zet hij de films op een eigen YouTube kanaal en Facebook. Dit wordt goed bekeken en veel gedeeld via Heusden4You, Drunen4You e.d.

Als laatste krijgt Cees Leijnse de kan zijn film “Bomen kappen” te tonen over het omzagen van bomen in de Hei-akker. Hij hoorde de apparaten een straat verder en besloot met zijn fotocamera een film te maken van zo’n 7 minuten over de wijze van het neerhalen van de bomen.
We zien het aftoppen van de boomkroon; een kraan die de stam vasthoudt terwijl de boom onderaan wordt omgezaagd. Daarna gaan de toppen in de versnipperaar. Aan het live-geluid is niet gedaan, soms een muziek eronder gezet (géén Jazz dit keer!).

We zien een paar keer vergelijkbare scenes die misschien gecombineerd kunnen worden. Het versnipperen zie je bijna niet; Cees kon niet dicht genoeg bij komen. De overgangen in het geluid zijn ‘hard’. Je zou het geluid langer (op hetzelfde niveau) door moeten laten lopen.

Om ongeveer 09:35 uur besluiten we geen film meer te starten en ruimten we de projectiespullen op en zetten de stoelen weer in hun uitgangspositie. De laatste leden zijn om 09:45 uur buiten.