Clubavond 1 september 2020

Verslag van Wally Kastelijns en Jan van der Steen


Verslag van de LAS bijeenkomst dd. 1 september 2020.

In zijn openingswoord memoreert de voorzitter allereerst de Coronaperikelen, waardoor het meer dan een half jaar geleden is dat we als vereniging een clubavond hebben kunnen organiseren. Op zijn vraag hoe iedereen deze ongemakkelijke tijd is doorgekomen kan hij gelukkig constateren dat alle aanwezige leden deze lockdown-periode goed zijn doorgekomen, al was dit niet voor iedereen even gemakkelijk.

In het afgelopen half jaar is er nog wel geprobeerd om met elkaar contact te hebben door wat filmpjes online te zetten en deze via e-mailberichtjes te beoordelen. Maar verder zijn er geen activiteiten geweest. Ook de kettingfilm-activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden.

Vervolgens staat hij nog even stil bij het overlijden van onze oud-penningmeester Gerard Putmans. Namens alle leden heeft hij de familie gecondoleerd middels een uitgebreide condoleancekaart, waarin hij de verdienste van Gerard voor onze club nog eens heeft aangegeven en herdacht. Paul voegde daaraan toe dat hij nog wel naar de begrafenis is geweest, waar helaas alle andere leden vanwege de corona-beperkingen niet aanwezig konden zijn.

Daarna verwijst hij nog even naar de e-mail van 11 juni 2020 waarin de secretaris melding maakt van een nieuwe site, te weten www.Videobewerkers.nl waarin de leden ondersteuning voor verschillende montagepakketten waaronder Pinnacle Studio en Adobe Premiere kunnen krijgen. Een lidmaatschap kost 15 euro per jaar. Jan en Paul gaan dit aanbod zeker bekijken, mede om te beoordelen of een lidmaatschap zinvol is voor onze vereniging.

Nadat we geconstateerd hebben dat er slechts 2 afmeldingen zijn op deze avond (Frans Hellings en Jeroen Klijsen)  wordt overgegaan naar het programma van deze avond.

Omdat de voordracht van Jan van der Steen, met betrekking tot de Making of van de film "Waspik 1940-1945" veel tijd zal vergen wordt besloten om de vertoning en beoordeling van de film van Adri en Ronald en de film van Frans en Barbara uit te stellen tot de volgende bijeenkomst.

Waspik 1940-1945 making off. Door Jan van der Steen Jan van der Steen

Voor de beschrijving van deze presentatie wordt hier verwezen naar het verslag dat Jan zelf heeft gemaakt en dat de leden op Dropbox kunnen nalezen.

Aan het eind van de avond wordt Jan uitvoerig geprezen voor zijn vakmanschap en zijn zeer duidelijke uiteenzetting van de Making of van zijn bijzonder geslaagde film.

Wally Kastelijns.