Proef met ruw materiaal voor thuismontage

Clubavond 5 oktober 2021
Afwezig: Wally, Adri, Barbara, Noud
Aanwezig: 8 leden
Organisator: Jan van der Steen
Verslaggever: Paul van Erve (met materiaal van Jan)


Voorbereiding

Na een korte inventarisatie bleek dat de meeste LAS-leden mee wilden doen aan een oefening om uitgedeeld ongemonteerd beeld tot een montage te maken.
In februari  zijn door Jan van der Steen 11 minuten ruwe filmbeelden (footage) beschikbaar gesteld. Het onderwerp was “schutten van een boot door de sluis bij de Mallumse Molen, Eibergen”. De leden konden zelfstandig (minimaal)  hiermee  een film maken.
We zijn verrast dat we al na één dag een afgemonteerde versie toegestuurd kregen.
Uiteindelijk zijn vier versies naar Paul gestuurd en doorgegeven aan Jan om vooraf te bekijken.

“Nieuwe Montagetechniek”

Jan zal vanavond vertellen over een “nieuwe” manier van monteren gerelateerd aan zijn montage.

 • Montage
  • Bij opnemen al rekening houden met hoe de beelden gemonteerd kunnen worden
  • Beter mee verlegen dan om verlegen
  • Groepeer de beelden
 • Speelfilm
  • Van tevoren opzoeken
  • Storyboard of draaiboek maken
  • Volgorde van opnamen veelal per locatie
  • Continuïteit bewaken is van belang
 • Spontane onderwerpen
  • Onverwachte ontmoetingen; niet voor te bereiden
  • Voldoende invulbeelden opnemen
  • Neem lang genoeg op (inkorten kan altijd; bijmaken moeilijk)
  • Elk onderwerp verdient een introductie, middenstuk, afsluiting
 • Oefening LAS79
  • Probeer een verhaal te vertellen
  • Gebruik informatie van borden (maar toon ze niet persé)
  • Zoek aanvullende beelden en muziek van Internet erbij (denk aan rechten!)
  • De resultaten van een zoekopdracht verwijzen weer naar andere sites of onderwerpen.
  • Download materiaal van internet n de projectmap (alles van 1 film bij elkaar)
 • Aansluitende opmerkingen
  • Kort scenes in (begin en eind soms bewogen)
  • Monteer aantrekkelijk voor de kijker / doelgroep zodat deze niet afhaakt
  • Als geheugensteun van je vakantiebelevenissen zal wat langer mogen zijn dan voor de neutrale kijker (filmclub).
  • Bekijk je beelden kritisch; “KILL YOUR DARLINGS”

Het schutten in beeld

Daarna bespreken we samen zijn en de andere films en geeft Jan zijn mening hoe de film beter zou kunnen.

 1. Schutteren bij de sluis” van Barbara en Frans vertelt het schutten in 1 minuut 10 sec.
  Zoals gewend een alternatief gemonteerd komisch filmpje. Hierbij is gebruik gemaakt van eigen beelden alsof deze bij de sluis zijn opgenomen. Misschien leuk voor het 1 minuutfestival.
 2. Welkom in het gebied van de Stichting Marke Mallem” van Wally, 7,5 minuten.
  Met alleen gebruik van verstrekt materiaal heeft Wally heeft het proces getoond. We missen een inleiding. Ook de samenhang tussen molen, uitspanning en sluis wordt niet verklaard. Op sommige momenten is traag gemonteerd door beelden (te) lang te laten staan.
 3. Mallumse Molen Eibergen Netherlands” van Adri , bijna 6 minuten.
  Adri heeft terecht gedacht met alleen het uitgedeelde materiaal geen verhaal te kunnen maken. En daarom gebruik gemaakt van Internet gedownloade droneopnamen. Live geluid ontbreekt in bijna alle scenes. Muziek van Vivaldi lijkt niet te passen. De montage van het sluis invaren, deuren sluiten en zakken van het water is goed afgewisseld in verschillend uitsneden. Jammer dat het daarna trager wordt.
 4. Schutten” van Cees Leijnse duurt zo’n 6,5 minuten.
  Cees gebruikt ondertiteling om de situatie duidelijk te maken. De titels zijn in ongeveer hetzelfde lettertype als op de boot. Jammer dat niet erg nauwkeurig gemonteerd is. Advies: Lees Jan zijn commentaar na en breng enkele verbeteringen aan in lengte, zoom en ‘vuil beeld’. Muziekkeuze wordt gewaardeerd.
 5. Het schutten van een zomp” van Jan van der Steen, 4 minuten.
  Jan heeft gebruik gemaakt van Internet om met drone beelden een inleiding te maken met plaatsbepaling. Waar het bij de andere films ontbreekt zijn hier wel de onderdelen (molen, uitspanning, sluis) goed verbonden. Een voice-over (Jan) legt uit; ook met een beetje historie. Hele film is met live-geluid, soms een kort achtergrondmuziekje.

Jan stuurt alle films en beoordelingen naar degenen die een montage hebben gemaakt.
Let op: De films worden niet openbaar gemaakt tenzij de maker daar om vraagt.
Alleen LAS-leden krijgen toegang tot het volledig commentaar van Jan. Links naar de films op het YouTube kanaal van LAS79 worden alleen op verzoek van ‘niet-makers’ gestuurd.

Drone

Jan heeft naar aanleiding van deze film een drone aangeschaft waarmee hij (minstens) dezelfde beelden kan maken als nu van Internet genomen. Hij vertelt enthousiast over de mogelijkheden en laat ons verschillende voorbeelden zijn van het oefenen met zijn drone (DJI mini 2).  Jan heeft zelfs binnen in Loevestein mogen filmen. Het apparaat heeft erg veel mogelijkheden (vast stabiel hangen op 1 hoogte, om een beeld pannen waarbij het onderwerp scherp blijft en meer).
Hij wil in de zomer, buiten, een demonstratie aan de clubleden geven.

Van het Secretariaat:

Het Podiumfestival op vrijdag 22 oktober 2021 is in het ontmoetingscentrum “de Linde”. Wipakker 16, 4872XH Etten–Leur. Aanvang om 19.30 uur.
Leden van 7 Brabantse clubs hebben in totaal 18 films ingestuurd me een projectietijd van ruim 2 uur en 13 min. Na elke film wordt een rapport voorgelezen waarin de makers adviezen en feedback krijgen van 3 onafhankelijke deskundigen.
Barbara en Frans hebben “Beth Haïm” ingestuurd.

 Het Huis van Waalwijk organiseert in oktober (op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag) in het oude Raadhuis een expositie over de jaren ‘40-‘45 in De Langstraat. LAS79 heeft de films “Tussen Vrijheid en Vrede” en “Kapitein Anderé” op verzoek beschikbaar gesteld.

In november plannen we weer een bestuursvergadering, onder andere als voorbereiding op de ledenvergadering in december. Denk eens na over wat je in het programma opgenomen wil zien. Heb je ideeën of wil je iets op de agenda  laat het weten.

 

Ruw materiaal (“footage”) voor thuismontage

Clubavond Thuis 2 februari 2021
Verslaggever: Paul van Erve


Weer kunnen we niet bijeen komen om elkaar te stimuleren te filmen en kennis te delen.
Wel heeft het bestuur een idee bedacht om thuis te werken aan film.
Omdat we niet konden inschatten of en hoeveel leden hier aan mee wilden werken is vooraf geïnventariseerd of er belangstelling zou zijn.
Dit bleek in goede aarde te vallen waardoor de uitreiking van ruw materiaal door kon gaan.

Jan van der Steen heeft zo’n 11 minuten ongemonteerde filmbeelden van een deel uit zijn vakantie beschikbaar gesteld. Dit is naar alle leden gestuurd met de keuze om het te gebruiken (of niet te downloaden).
Er werd alleen bij vermeld dat het ging over het “schutten van een boot door de sluis bij de Mallumse Molen, Eibergen”.

De bedoeling is dat de leden zelfstandig een film maken met gebruikmaking van (minimaal) beelden uit het verstrekte materiaal.

We zijn verrast dat we al na één dag een gemonteerde versie toegestuurd kregen.
Graag jullie complete versie naar Paul sturen (via WeTransfer of USB stick).

Jan zal op de clubavond van 6 april vertellen over een nieuwe manier van monteren gerelateerd aan zijn montage. Daarna kunnen we zijn en de andere films samen bespreken.
Noot: Als we op 2 maart al bijeen mogen komen, zullen we NIET de Algemene Ledenvergadering plannen maar ‘Montage techniek in Première”.
We proberen daarna de ALV van 2020 op een latere tussenavond in te plannen.
 

Veel plezier met de montage en tot horens.

Beste vrienden van LAS79,
 
Gisteren ontvingen we een overlijdenskaart van ons clublid Frans Hellings.
Zijn overlijden was op 18 december na een kort ziekbed in de leeftijd van 77 jaar. Het afscheid is op 27 december namiddag, in kleine kring maar de dienst is online te volgen.
 
Frans was de laatste jaren al veel afwezig bij de clubavonden vanwege lichamelijke ongemakken en meerdere operaties. Toch liet hij dan regelmatig van zich horen als reactie op een verslag of met een Nieuwjaarsfilmpje in de vorm van een GIF. Zijn laatste mail was een positieve reactie op het organiseren van de online avond van 1 december.
 
Vooral bij het maken van korte films zoals voor het Mottofestival en Kettingfilms had hij zijn humoristische inbreng.
Waarschijnlijk was Frans lid van LAS79 vanaf 2006.
 
Wij. leden van LAS79, zullen Frans missen en leven mee met verlies voor Ineke, zijn echtgenote.

Nieuwjaarswensen in 3 vormen

Clubavond Online 5 januari 2021
Verslag van Paul van Erve

De eerste clubavond van het nieuwe jaar is dit keer een ONLINE filmavond.

Allereerst bedankt dat  jullie bereid zijn mee te werken aan een mogelijk nieuwe opdrachtfilm voor de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH). Dit kan ook mooi materiaal opleveren om (evt. met aangepaste montage) onze clubavonden te vullen. Noot: Tot 21 januari is helaas nog geen antwoord ontvangen om een afspraak te maken en de details door te spreken.

Voor deze online filmbeoordeling van 5 januari waren 3 heel verschillende films beschikbaar (alleen voor leden!).
De leden was gevraagd de films goed te bekijken en opbouwende reacties geven.  Het te verstrekken advies kan gaan over de kwaliteit, inhoud, montage, muziek, commentaar, verhaal etc.
Vier leden reageerden met hun beoordeling waarvan hieronder een samenvatting.

Titel: Puzzelend het jaar uit
Makers: Barbara de Groot, Frans Sluijs

Duur: 4 min. 50 sec.
Inhoud: Tijdens het maken van een puzzel komen persoonlijke herinneringen van het afgelopen jaar naar boven.  Omlijst met de puzzel wordt de nieuwjaarswens uitgesproken.
Doelgroep: Leden van Videofilmclub LAS79

 Beoordelingen:
- Bij films van Barbara en Frans krijg je kwaliteit; zo ook nu. Vooral over de muziekkeuze is goed nagedacht. Bij de rozen, de watertuin en bij de Chinese tuin zeer mooi. Zeer interessant was de rode-beeldentuin; goed commentaar. Mooie film met een goede vondst om een puzzel te gebruiken als kapstok om het jaar aan op te hangen. Immers een jaar is een grote puzzel met moeilijke stukjes.

- Leuke vondst om al puzzelend herinneringen op te halen, zeker omdat er veel gepuzzeld is in de perioden dat we zoveel mogelijk thuis moesten blijven. Leuk dat je de verspreking (kloostertuin) heb laten zitten gevolgd door de lachbui. Trouwens goed dat je in die tekst een beeldovergang hebt gemaakt! Dit herhaal je echter niet in de tweede keer over de kasteeltuin.
Logische overgang van de rozen in de puzzel naar Rosarium. Mooie stilstaande beelden van de rozen met afwisselend totalen en close-ups. Bij Lommerrijk is ook gefilmd. We horen live-geluid naast een rustige goed gekozen achtergrondmuziek.
De overgang naar de Japanse tuin is een beeld te laat omdat we die poort al gezien hebben.
Terug naar de puzzel (die niet echt opschiet en waar alleen Barbara aan werkt) en een herinnering aan tuin met rode plastic beelden. Nu met duidelijke goed te verstaan toelichting. Goed toegepaste draai-overgang van voorkant naar achterkant van de berengroep.
Puzzel is nu bijna af en camerastandpunt gelukkig gewijzigd. Nu goede afwisseling van standpunten en uitsneden.  Een wens geprojecteerd op de individuele bloemen in de puzzel en uitgesproken midden in de puzzel.
Algemeen: Leuk idee. Mooie opnamen goed in beeld gebracht. Passende gekozen muziek, weinig live geluid. Stemmen goed verstaanbaar. Weinig gebruik van beweging in de foto's (een enkele zoom).

- “Puzzelend het jaar uit” is een mooie en goed verzorgde film met een zeer goed gekozen thema en titel. Al weten wij uit ervaring dat de nieuwjaarswens van Barbara en Frans ieder jaar weer bijzonder en origineel is, hebben ze ons ook dit jaar weer verrast.  Het afmaken van een bloemen-puzzel wordt heel toepasselijk afgewisseld met herinneringen uit het afgelopen jaar middels filmpjes over van een bezoek aan een rozen- en beeldentuin. Bij de eerste film worden stilstaande beelden mooi afgewisseld met bewegende beelden en bijpassende muziek.  Het tweede filmpje vult de herinneringen aan en wordt passend ondersteund door een duidelijke voice-over. Ook al is het ieder jaar weer een hele puzzel om een goed thema te vinden zijn de makers er dit jaar opnieuw goed in geslaagd om van hun probleem een mooie film-wens te maken.

Titel: Wens 2021
Makers: Jan van der Steen

Duur: 4 min 15 sec
Inhoud: Nieuwjaarswens van Jan van der Steen voor LAS-leden.  Nadat een beer een jazzy kerstnummer op saxofoon heeft gespeeld spreekt Jan via die beer over gebeurtenissen van het afgelopen jaar 2020 gevolgd door een wens voor het nieuwe jaar. Waarna de beer doorgaat met zijn muziek.
Doelgroep: Leden van Videofilmclub LAS79

Beoordelingen:
- Leuk gevonden idee; goed verstaanbare tekst. Onze complimenten.

- Jan heeft de trukendoos weer  open getrokken  om zijn nieuwjaarswens uit te spreken. Mooie vondst alleen duurt het wat lang voordat de beer begint te spreken. misschien iets inkorten? Wel leuk gevonden.

- Leuke vondst om de beer te gebruiken. Blue screen(?) is niet helemaal netjes (je kijkt door het lichtbruine platform waarop de beer staat. Goed gebruik van het effect waarbij de lippen vervangen worden. Kent de beer maar één nummer? Waardering dat je in ieder geval een filmpje hebt gemaakt.

- “De Jazzy Kerstbeer” geeft een persoonlijk jaaroverzicht van Jan weer, waarbij hij deze keer gekozen heeft voor een originele vorm. Middels een specifieke montagetechniek is het zowel
in beeld als geluid toch Jan die ons toespreekt en een goed nieuwjaar toewenst.

Titel: Nieuwjaarsfilm LAS79 voor 2021
Makers: Wally Kastelijns

Duur: 24 min 25 sec
Inhoud:  We hebben met zes personen een fietsvakantie van 10 dagen gemaakt in de streek tussen Malaga - Ronda - Sevilla.
Tijdens de reis heb ik met mijn fotocamera en telefoon wat foto's en enkele filmbeelden gemaakt. In eerste instantie als een herinnering voor onszelf en daarnaast op verzoek van de reisorganisator om eventueel een kort promotiefilmpje te maken, zoals ook van onze fietsreis op Ibiza.
Na positieve reacties van de reisgenoten op een eerste montage ben ik begonnen om een uitgebreidere film te maken voor ons zelf en de twee bevriende stellen die erbij waren.
Tijdens dit montageproces besloot ik de film ook te gebruiken als Nieuwjaarsfilm voor LAS79 waarbij het mij nodig leek om een korte Voice Over aan de film toe te voegen, zodat deze voor hen toegankelijker werd.
Doelgroep: Reisgenoten, Reisorganisatie, Leden van LAS79

Beoordelingen:
- Mooie fietsvakantiefilm in een schitterende omgeving. Prachtig  document voor de deelnemers aan deze tocht. Jammer is, dat in sommige gedeeltes de tekst en muziek niet in balans is.

- We zijn gewend van Wally een uitgebreid filmverslag van zijn fietsvakantie te krijgen; zo ook nu. De commentaarteksten liggen niet goed. Jammer dat verstaanbaarheid  van het commentaar, vooral bij de mix met muziek, niet goed is. Voor een neutrale kijker veel overbodige beelden voornamelijk onjuist geplaatste foto’s die eruit kunnen. Beweging in stils aanbrengen voorkomt dat het een diaserie wordt.  Maar wat de film zelf betreft, die is prachtig, mooie beelden. Men verlangt om er zelf naar toe te gaan.
Voor de fietsclub wel leuk om  je zelf te zien in de film, maar maak er dan twee films van. (Noot: Dat had Wally ook gedaan maar niet aan ons aangeboden.)

-Er is gekozen voor een chronologische vertelling over alle gebeurtenissen in die dagen en over (voor ons niet) bekende bewoners, artiesten, gebouwen, historie. We krijgen (te) veel details te horen.  Een routekaartje tussendoor toon je kort en met alleen de startplaats. Van de lege vlaktes lijken de foto's veel op elkaar en daardoor net dubbel.
Eigenlijk is de titel "8-daagse fietsvakantie Ronda - Sevilla" en alleen geschikt voor het reisgezelschap.  De commentaarstem is (te) zacht en een beetje vlak (niet enthousiast) maar geeft wel toepasselijke informatie. Foto's en films zijn meestal goed wat scherpte en uitsnede betreft; wel het meest totalen.  Bewegend beeld en foto's worden afgewisseld in de hele film. Pan en tilt in bewegend beeld komt soms schokkerig over. Helaas zitten er onscherpe foto's tussen.
Muziek is goed gekozen en passend bij de sfeer en onderwerpen.  Bedankt voor de nieuwjaarswens aan alle leden als laatste beeld.
Je had misschien beter de 10 minuten film kunnen gebruiken als basis voor onze niet-fietsfanaten.

Noot:  Naar aanleiding van deze laatste zin stuurde Wally naar Paul nog een link van het 10-minutenfilmpje over hetzelfde onderwerp.
Beoordeling: Inderdaad is dit veel vlotter, maar mist inderdaad een beetje informatie over waar we naar kijken (voor ons filmers). Ik beschouw het als reisimpressie om te genieten en dan heb ik geen behoefte aan details.
Nu zien we lands eigen dingen; plein; bodega; slager, ravijn; eten; steile steegjes; tunnels; bergen .
Leuke link tussen billen van persoon en stier.  Verrassend dat je over de autoweg moet rijden.
We genieten van het landschap terwijl de fietsers (onder in beeld) langs komen. Een kopje koffie of eten laten zien is genoeg om te weten dat je pauze hebt gehad. De routekaartjes (rondes)  zijn hierin duidelijker in beeld.  Dezelfde onscherpe foto's zitten er in.  Advies: Bij de tunnel de uitzoom weglaten als de fietsers eenmaal voorbij zijn. Vlot gemonteerd, goede muziek, genoeg info voor het reisgezelschap, juiste afwisseling van stilstaand (soms met pan in de foto) en bewegend filmbeeld.

 

Sommige leden rapporteerden ook dat ze een gezellige filmavond hebben beleefd. Daar doen we het toch voor!

Een prettig, gezond, gelukkig vervolg van dit nieuwe jaar 2021!

 

Clubavond ONLINE 1 december

Op 1 december organiseerden we weer een online filmbeoordeling.
Helaas konden we maar één film laten bespreken, namelijk de documentaire "Beth Haim" gemaakt door Barbara de Groot en Frans Sluijs.

Deze manier van eenrichtings bespreken werkt niet goed. Je kunt niet (direct) reageren op de adviezen en de leden vinden het moeilijk om hun aanbevelingen of commentaren op papier te zetten. Menselijk contact is wenselijk. Er zijn dus ook maar drie reacties geweest; van Jan van der Steen, Wally Kastelijns en Paul van Erve. Frans Hellings vond het een leerzame avond om deze film te bekijken.
 
Meeste bevindingen waren:
- Complimenten voor de bijzondere film die Festival waardig is.
- Prettige afwisselingen van Voice-over en gids
- Goed gekozen achtergrond (live?) natuurgeluid en muziek
- Abrupt einde
Daarnaast werden technische (montage-) adviezen verstrekt.
 
We zijn benieuwd of we deze (herziene) film binnenkort in ons clublokaal kunnen tonen.

Noot: De film is op YouTube gezet maar (nu nog) enkel toegankelijk voor LAS-leden.