Hermontages en Montagevoorbeelden

clubavond 2 november 2021

Afwezig: Adri, Ronald en Jeroen
Aanwezig: 9 leden
Organisatie en avondvoorzitter: Jan van der Steen
Notulant: Wally Kastelijns

Na een kort woord van welkom en een kleine informatieronde over de gezondheidstoestand van enkele leden (Barbara en Jan) werd het programma toegelicht.

Op deze tweede live-clubavond van 2020 heeft Jan opnieuw op zich genomen om te tonen hoe een 3x4 beeld in een 16x9 film getoond kan worden met wazige zijkanten. Het uitleggen van deze techniek in Adobe Première wordt op verzoek gedaan.

Maar voordat we hiermee beginnen worden eerst nog een tweetal films vertoond die in april en mei via YouTube thuis door de leden zijn bekeken en door enkele mensen (6) van commentaar en advies zijn voorzien.  Naar aanleiding hiervan hebben de makers de films opnieuw gemonteerd, c.q. aangepast.  Het betreft de film "Beth Haim" van Barbara en Frans en "Picos de Europa" van Wally.

Wanneer er nog tijd over is zouden ook nog andere films vertoond en beoordeeld kunnen worden.

De film "Beth Haim" is op 22 oktober 2021 in de aangepaste versie ook te zien geweest op het Podiumfestival van NB80 in Etten-Leur. De film heeft daar een hele goede beoordeling ontvangen. Frans leest vooraf het juryrapport nog voor en geeft aan dat hij en Barbara zeker wat gehad hebben aan suggesties die enkele leden bij hun beoordeling aan hen doorgegeven hebben. Ook al zijn niet alle suggesties voor aanpassingen door hen overgenomen, zijn beide wel dankbaar voor de inbreng van de leden van LAS79.

Na de vertoning wordt de film met applaus gewaardeerd en kunnen we constateren dat het filmarchief  van LAS weer een prachtige film rijker is. Barbara en Frans, bedankt.

De film "Picos de Europa" heeft is ook door drie mensen van uitgebreid commentaar en advies voorzien. Dit heeft Wally ertoe aangezet om hem toch nog een keer op de montagetafel te leggen en daar waar mogelijk  aan te passen. In zijn algemeenheid merkt Wally ook nog op dat het lezen van een beoordeling, waarin niet alleen maar de minpunten of fouten opgesomd worden, maar ook aandacht gegeven wordt aan de positieve en mooie aspecten  van de film erg motiverend en inspirerend werkt. Door de beoordelingsaspecten: Algemene indruk; Beeld; Geluid en Voice Over te gebruiken wordt het commentaar ook heel overzichtelijk. En wanneer daar ook nog eens de tijd (bijv. 17:12) bij aangegeven wordt ook heel bruikbaar.

Na de vertoning wordt ook deze film met applaus gewaardeerd.

Daarna geeft Jan op de voor hem bekende wijze, heel duidelijk en rijkelijk voorzien van tekst en beeld in een Powerpoint verslag eerst antwoord op de vraag van Cees over "Werken in sequenties - op verschillende tijdlijnen" en daarna hoe in Adobe Première een 3x4 beeld in een 16x9 film getoond kan worden met wazige zijkanten. Er rijst wat twijfel of dezelfde mogelijkheden in Première Elements zitten.

Voor de inhoud van deze voordracht verwijs ik hierbij naar het verslag van Jan zelf dat (voor leden) in Dropbox te lezen is (Dropbox\LAS\Cursussen\AdobePremiere).

Naar aanleiding van deze voordracht laat Wally tot slot een kort filmpje over een fietsvakantie van Ronda-Sevilla (5 min.) zien dat het ook mogelijk is om verticale en horizontale beelden in elkaar te monteren. Bijvoorbeeld een duidelijke routelijn (picture-in-picture) op een landkaart.

Aan het eind van de avond wordt aan de leden nog gevraagd om actief mee te denken over programma onderdelen voor het komend jaar en eventuele punten voor de jaarvergadering en deze zo mogelijk voor de bestuursvergadering van 9 november door te sturen naar Paul. In zo'n kleine vereniging als de onze is het echt nodig dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt.

Wally oppert in dit verband: de making of van een mooie film  (bijvoorbeeld De Nieuwe Wildernis of een andere) en informatie (theorie) over het gebruik van een drone, gevolgd door een praktijkmiddag.

Het polsen of de kettingfilm nog uitzicht heeft op een vervolg of dat we er een nieuwe start aangeven is niet meer aan de orde gekomen.

Algemeen

Videofilmclub LAS79 is een kleine groep amateurfilmers waarvan de leden het liefst in teamverband bezig zijn.

Ons thema is SAMEN.
   Samen leren we meer (van elkaar)
   Samen bereiken we meer (met ideeën en apparatuur)
   Samen filmen is wel zo gezellig

Maar de belangrijkste steekwoorden voor onze clubavonden zijn toch “gezelligheid”, “uitwisseling van ervaringen”, “hulp van leden aan leden” en “gezamenlijk maken van filmproducties”.

Wij maken reisfilms, reportages, speelfilmpjes en soms vastleggingen in opdracht, maar dan liefst over een onderwerp waar we zelf voeling mee hebben. Sommigen maken producties met alleen foto's in hun film.
Enkele leden werken ook voor een lokale omroep.

De meeste leden komen uit "De Langstraat plus" zoals Kaatsheuvel, Waalwijk, Drunen, Oosterhout, Loon op Zand.

Achtergrond

De filmclub waaruit wij zijn ontstaan is in maart 1979 opgericht als Langstraatse Amateur Smalfilmclub. De afkorting LAS was al in gebruik in Limburg. Vandaar dat we de cijfers 79 van het oprichtingsjaar toevoegden gescheiden door een quote zodat LAS'79 ontstond.
Vanaf 2004 gebruiken we liever de naam Videofilmclub LAS79 om duidelijk te maken dat het medium (Smalfilm, Videoband, Disk) niet van belang is, maar de filmische kwaliteit van de film. Liefst zonder quote om het zoeken op internet ook gemakkelijker te maken.