Home

LAS’79 staat voor Langstraatse Amateur Smalfilm- en Videoclub, opgericht in het jaar 1979.

We presenteren ons als Videofilmclub LAS'79.
Wij zijn een kleine club met enthousiaste filmers. Sinds 2018 houden we 1 maal per maand op dinsdagavond een clubavond in De Gildenbond in Kaatsheuvel. Tijdens deze avonden worden videofilms van leden en andere amateurfilmers vertoond op groot formaat en vaak ook besproken. Dit zijn reisfilms, speelfilms, documentaires, reportages, animaties, maar ook genres als clips en muziekfilms worden gemaakt. 

Over het maken van een film, over de muziekkeuze of over montagewerk worden af en toe sprekers uitgenodigd. Ook komen collega videoclubs hun films vertonen. Soms gaat een delegatie van LAS'79 naar een videoclub in de omgeving om eigen films te draaien. 

Op verzoek organiseren we een 'technische' avond waarop praktische zaken worden geoefend zoals het bewerken van film met een montageprogramma. Of het voorbereiden van een (korte) speelfilm, documentaire of animatie. 

Hoewel in de officiële naam nog steeds smalfilm staat wordt in de praktijk alleen nog maar met digitale videocamera’s en software op de PC of Casablanca gewerkt. De ontwikkelingen in de audiovisuele wereld houden de leden van de club in de gaten. 

Toch zijn de belangrijkste steekwoorden voor de clubavonden “gezelligheid”, “uitwisseling van ervaringen”, “hulp van leden aan leden” en “samenwerken aan filmproducties”.
Bij het programma staan links naar de verslagen van de clubavonden. Wie die eens naleest krijgt een goede indruk van waar de clubleden zoal mee bezig zijn. 


LAS'79 heeft drie thema's:

  1. Samen staan we sterker.
  2. Samen bereiken we meer.
  3. Samen filmen is gezellig.